Terma & Syarat

  • SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI DALAM BORANG INI ADALAH BENAR.
  • Setiap permohonan akan diberikan sijil daripada pihak syarikat.
  • Selepas pembayran telah dibuat, pihak syarikat akan menghubungi anda untuk lafaz akad